Akelius köper 258 lägenheter i Boston

Fastigheterna köptes i två transaktioner. En av fastigheterna ligger i Cambridge, precis intill Harvard University. Byggnadsår är 1964. De fyra andra fastigheterna är byggda runt 1920 och ligger i Somerville och Brighton. Priset är USD 92 miljoner.

Pål Ahlsén: MIT och Harvard är två av världens bästa universitet. De bidrar till Bostons växande befolkning, vilket tillsammans med bra läge är den bästa försäkringen mot vakanser.

Danderyd, 2016-01-08

Pål Ahlsén

VD, Koncernchef

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar