Akelius köper bostäder i centrala Malmö

Akelius Fastigheter AB köper bostadsfastighet i centrala Malmö för ett värde om 197 Mkr. Fastigheten, Dimman 12, är byggd 1980, med en på yta 23.000 kvm, varav två tredjedelar är bostäder, resterande är lokaler. Fastigheten innehåller ett garage med 130 platser. Tillträde är den första februari 2005. Akelius säljer sitt bestånd i Ljungby och en industrifastighet i Malmö Akelius har sålt sitt fastighetsbestånd i Ljungby. Beståndet omfattar 63.500 kvm. Köpeskillingen uppgår till 261,5 Mkr. Köpare är Månen Fastighets AB. Tillträdet är den första april 2005. Akelius Fastigheter AB säljer industrifastigheten Fredriksborg i Malmö för ett fastighetsvärde om 43 Mkr. Köpare är Svenska Hus som tillträder den 15 december. - Samtliga försäljningar har genererat betydande reavinster. Förvärvet av bostadsfastigheten i Malmö följer vår strategi att huvudsakligen äga och förvalta bostadsfastigheter i tillväxtorter, säger Jan-Erik Höjvall, VD Akelius Fastigheter. För ytterligare information kontakta: Jan-Erik Höjvall, VD, 08 – 566 130 41, 070-553 80 04 Peter Strand, chef Södra Sverige, 040-330 411, 0705-88 16 61

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar