Akelius köper fastighet i New York

Fastigheten från 1920 består av 41 lägenheter och ligger i Crown Heights, Brooklyn. Området, med ett bra utbud av affärer och caféer, ökar i popularitet. Tillgänglighet till kollektivtrafiken är mycket god.

Köpet är det första i USA för Akelius, pris 109 miljoner kronor.

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef: Området är på väg uppåt. Ett tydligt tecken på det är att allt fler ”Hipsters” med Fixie och Single Speed cyklar syns i området. Fastigheten kommer att uppgraders till nyskick.

Danderyd, 1 april 2015

Pål Ahlsén

VD, Koncernchef

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar