Akelius köper i Stockholm

Akelius köper 77 lägenheter i Bredäng av Veidekke. Tillträde skedde den 23 april 2015.

Priset på fastigheten motsvarade ett fastighetsvärde om SEK 89 miljoner.

Pål Ahlsén, VD: Ett förvärv som överensstämmer med Akelius strategi att köpa bostäder i storstäder. Med Stockholms befolkningstillväxt är risken för vakans minimal. Fastigheten kommer att uppgraderas för att ge ett bättre boende för såväl nuvarande som framtida hyresgäster.

Danderyd, 24 april 2015

Pål Ahlsén

VD, Koncernchef

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar