Akelius obligation övertecknades

Obligationerna om totalt SEK 280 miljoner emitterades till en överkurs motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,40 procentenheter. Emissionen mötte stort intresse och övertecknades.

Obligationslån nr 1 har en ram om totalt 1 000 mkr och förfaller 2015. I och med denna emission är hela ramen utnyttjad. Obligationslånet är upptaget till handel på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

”Emissionslikviden kommer att användas för uppgradering till First Class. Efterfrågan på förstklassiga hyreslägenheter är stor och trenden är att efterfrågan ökar” kommenterar Akelius Fastigheters VD Pål Ahlsén.

Swedbank AB har agerat arrangör i transaktionen och har tillsammans med Danske Bank A/S varit finansiella rådgivare till bolaget i transaktionen.

Danderyd, den 6 november 2013                                                     

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef
pal.ahlsen@akelius.se
0768 – 07 97 02

Leiv Synnes, Finanschef
leiv.synnes@akelius.se
070-558 5523

Taggar:

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar