Akelius säljer 395 lägenheter i Täby

Köpare av fastigheten i Gribbylund, tre kilometer från Täby Centrum, är en bostadsrättsförening. Försäljningspriset 690 miljoner kronor, 23 300 kr per kvadratmeter, är 68 miljoner kronor högre än verkligt värde vid senaste kvartalsskiftet. Akelius köpte fastigheten 2008.

Stockholm, 2015-11-17

Pål Ahlsén

VD, Koncernchef

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar