Akelius utökar certifikatprogrammet

Akelius utökar företagscertifikatprogrammet från två till fyra miljarder kronor. Certifikat kan ges ut i svenska kronor och euro.

Danske Bank och Swedbank agerar som emissionsinstitut.

I samband med utökningen förblir den kortsiktiga kreditratingen om A-3 från Standars and Poor’s oförändrad.

Stockholm, 2015-11-20

Leiv Synnes

CFO

leiv.synnes@akelius.se

+46 705 58 55 23

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar