Akelius utökar certifikatprogrammet

Akelius utökar företagscertifikatprogrammet från två till fyra miljarder kronor. Certifikat kan ges ut i svenska kronor och euro.

Danske Bank och Swedbank agerar som emissionsinstitut.

I samband med utökningen förblir den kortsiktiga kreditratingen om A-3 från Standars and Poor’s oförändrad.

Stockholm, 2015-11-20

Leiv Synnes

CFO

leiv.synnes@akelius.se

+46 705 58 55 23

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar