Akelius vinst 230 miljoner - Ny inlåning 800 miljoner

Akelius Fastigheter AB har justerat upp beräknad årsvinst till 230 miljoner kr. Ny inlåning från kunder till Akeliusgruppen har redan nått upp till 800 miljoner, varav tvåhundra avser Bostadsobligationen och sexhundra avser RänteSpar. Prognosen var en miljard kronor totalt för åren 2004 och 2005. Akelius har under hösten erbjudit femtiofyra sparkunder förtur till lägenheter. - Jag är ödmjukt imponerad över bolagets framgång och våra kunders förtroende säger Roger Akelius För ytterligare information Roger Akelius 0034-958 639 935 Jan-Erik Höjvall 070-5 53 80 04

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar