Bokslutskommuniké 2017

Resultat före skatt nio miljarder

Hyresintäkterna steg till 4 122 miljoner,
en ökning med 5,1 procent för jämförbara fastigheter.

Driftsöverskottet steg till 2 413 miljoner,
en ökning med 10,7 procent för jämförbara fastigheter.
 

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om  8 554 miljoner,
vilket motsvarar 9,7 procent.
 

Fastigheter köptes för 12 490 miljoner.
Fastigheter såldes för 7 096 miljoner, främst i Sverige. Vid utgången av december uppgick fastighetsbeståndets värde till 105 miljarder. 
 

Soliditeten uppgick till 46 procent och belåningsgraden till 44 procent.
Den säkerställda belåningsgraden minskade till 18 procent.
Likviditeten uppgick till 7 429 miljoner.
 

VD Pål Ahlsén:
Vi finns i femton storstäder med stark befolkningstillväxt.
Vi har lämnat tre mindre städer.
Försäljningspriset var femton procent över verkligt värde. Operation ”clean the map” är genomförd.
Kapitalet har återinvesterats i städer som New York, London, Toronto, Berlin, Stockholm, Köpenhamn.

Stockholm, 2018-02-05 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2018 kl. 07:30 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.