Delårsrapport 2016, januari till september

Resultat före skatt 8 091 miljoner

Hyresintäkterna steg till 3 351 miljoner, en ökning med 4,9 procent.

Driftsöverskottet steg till 1 772 miljoner, en ökning med 5,4 procent.

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om 7 874 miljoner, vilket motsvarar 10,8 procent.

Fastigheter köptes för 3 849 miljoner. Fastigheter såldes för 8 715 miljoner. Vid utgången av september uppgick fastighetsbeståndets värde till 80 miljarder.

Under perioden steg soliditeten till 46 procent. Belåningsgraden uppgick till 43 procent. Den säkerställda belåningsgraden minskade till 29 procent. Likviditeten uppgick till 9 062 miljoner.

VD Pål Ahlsén: Våra finansiella nyckeltal är starkare än någonsin. Stigande soliditet och räntetäckningsgrad. Sjunkande belåningsgrad. Stark likviditet. På fastighetssidan sjunker vakansgraden och uppgraderingstakten ökar. Vi välkomnar även Köpenhamn, Skandinaviens Berlin, till Akeliuskartan.

Stockholm, 2016-10-24

Pål Ahlsén

VD, Koncernchef

+46 768 07 97 02

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.