Godkänt noteringsprospekt

Akelius Fastigheter AB (publ) offentliggjorde den 6 november 2013 att bolaget framgångsrikt emitterar obligationer om 280 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor.

I syfte att kunna notera de emitterade obligationerna har Akelius upprättat ett noteringsprospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Akelius har ansökt om anslutning av obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Akelius hemsida, www.akelius.se, och publiceras på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.
  

Danderyd, den 13 november 2013
  

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef
pal.ahlsen@akelius.se
076 - 807 97 02

Leiv Synnes, Finanschef
leiv.synnes@akelius.se
070 - 558 55 23

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar