Nära tio miljarder till Akelius, som tog emot tre

Akelius emitterar 9 375 000 preferensaktier för totalt tre miljarder kronor. 16 000 investerare ansökte om aktier för 9,5 miljarder kronor. Det innebär att emissionen kraftigt övertecknades med hela 6,5 miljarder kronor.

Styrelsen beslutade att genomföra emissionen med av stämman erhållet bemyndigande. Kunder till Akelius fick förtur till fyra hundra aktier vardera.

Preferensaktierna är noterade på Nasdaq OMX First North och första handelsdag för de nyemitterade aktierna förväntas vara den 24 september 2014.

VD Pål Ahlsén: Naturligtvis blev jag överraskad, särskilt av den stora efterfrågan från internationella institutioner med djup fastighetskompetens.

Danderyd, den 16 september 2014

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076 - 807 97 02

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Taggar:

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar