Personalen får femtio miljoner

Som present på sin sjuttioårsdag den 16 april, önskade Roger Akelius att alla anställda får tjugo procent i högre lön. Det motsvarar höjda lönekostnader med femtio miljoner kronor för fastighetsbolaget Akelius.

Roger Akelius: ”Det räcker inte att snacka beröm,

man måste visa också”. 

Danderyd, 16 april 2015

Pål Ahlsén

VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076-807 97 02

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar