Personalen får femtio miljoner

Som present på sin sjuttioårsdag den 16 april, önskade Roger Akelius att alla anställda får tjugo procent i högre lön. Det motsvarar höjda lönekostnader med femtio miljoner kronor för fastighetsbolaget Akelius.

Roger Akelius: ”Det räcker inte att snacka beröm,

man måste visa också”. 

Danderyd, 16 april 2015

Pål Ahlsén

VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076-807 97 02

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Europas största noterade bostadsbolag med ett fastighetsbestånd om 48 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om EUR 11 miljarder. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Akelius äger bostäder i storstäder. 91 procent av fastighetsbeståndet finns i områden med mer än en miljon invånare såsom Berlin, Hamburg, München, Köln-Düsseldorf, Frankfurt-Mainz, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Washington, Stockholm och Köpenhamn. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar