Stort intresse för Akelius preferensaktier

Till följd av kraftig efterfrågan utökas erbjudandet till att omfatta teckning av 9 375 000 preferensaktier. I och med detta kan Akelius tillföras upp till 3 000 mkr före emissionskostnader.

Anmälningsperioden löper till klockan 17.00 den 12 september 2014.Teckningskurs samt övriga villkor i erbjudandet är oförändrade.

VD Pål Ahlsén: Det är glädjande att intresset är så stort. Likviden kommer att gå till cherry picking av bostäder i storstäder och uppgradering till First Class.

Danderyd, den 9 september 2014

Pål Ahlsén, VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076 - 807 97 02

Ett prospekt, som tidigare godkänts och registrerats av Finansinspektionen, finns tillgängligt på:

Akelius hemsida www.akelius.se/web/prospekt.asp

Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt

Danske Banks hemsida www.danskebank.se/prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Taggar:

Om oss

Akelius Residential Property AB är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på 50 000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om 80 miljarder kronor. Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike. Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö. Akelius arbetar kontinuerligt för att ge nuvarande och framtida hyresgäster ett bättre boende, genom uppgradering av service och fastigheter. Årligen uppgraderas 4 000 lägenheter.

Prenumerera

Dokument & länkar