Åklagare kommenterar dom om grova bedrägerier

Idag kl 11 meddelar Södertälje tingsrätt dom i ett ärende om misstänkta grova bedrägerier riktade mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen (mål nr B 2725-13).

Förundersökningsledaren, kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson på Internationella åklagarkammaren Stockholm är tillgänglig för kommentarer på telefon idag, onsdag, mellan kl 13 och 14.

Kontakt
Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson
Telefon 010-562 54 31 (mellan kl 13 och 14 idag)

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera