Åklagaren överklagar inte dom

Den 8 juni 2018 kom en uppmärksammad dom från Attunda tingsrätt som friar en TV4-profil åtalad för våldtäkt som skulle ha ägt rum 2008. Åklagaren väljer att inte överklaga den friande domen.

– Jag har utifrån analys av tingsrättens dom och vad som framkommit under huvudförhandlingen, beslutat mig för att det inte finns skäl att överklaga domen, säger kammaråklagare Anna Bengtsson.

Åklagaren har inga möjligheter att ytterligare kommentera sitt beslut. Överklagandetiden går ut på fredag den 29 juni.

Målnummer Attunda tingsrätt: B 11119-17

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera