Anhållande hävt för misstänkt barnadråp i Österåker

Åklagaren har beslutat att häva anhållandet där en person suttit frihetsberövad i ärendet om misstänkt barnadråp.

– Utredningen om dödsfallet pågår fortfarande och jag kan med hänsyn till förundersökningssekretess i nuläget inte gå in närmare på vad som lett fram till mitt beslut om att häva anhållandet, säger kammaråklagare Rickard Wahlqvist vid Norrorts åklagarkammare i Stockholm.

Åklagaren kommer inte lämna några ytterligare kommentarer om utredningen.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera