Anhållande hävt i mordärende i Sandviken

Åklagare vid Åklagarkammaren i Gävle har beslutat att den person som varit anhållen skäligen misstänkt för medhjälp till mord ska friges och att anhållandet hävs.

Misstankarna mot personen har inte stärkts och åklagarens bedömning är att det inte finns tillräckliga skäl för häktning.

Åklagarna har inte möjlighet att vara tillgängliga för några ytterligare kommentarer. Mer information lämnas när det är möjligt.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera