Anhållen i hotellärende släppt

Den man som suttit anhållen med anledning av ett dödsfall på ett hotell i Stockholm har släppts av åklagaren. 

Mannen har förhörts med försvarare under tisdagseftermiddagen och han förnekar att han skulle ha dödat kvinnan. Den rättsmedicinska undersökningen (obduktionen) ger inte heller stöd för att kvinnan skulle ha mördats.

- Det finns inte längre tillräckliga skäl för att hålla honom anhållen, säger kammaråklagare Nicklas Englund som är förundersökningsledare.

Någon ytterligare information i ärendet kan inte lämnas under tisdagen.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera