Ärende om grovt sexuellt övergrepp mot barn mm återförvisas till tingsrätten

Svea hovrätt har beslutat att ett ärende om bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn ska prövas på nytt av Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ogillade i maj åtalet på formella grunder, vilket åklagarna överklagade.

En man åtalades för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering. Tingsrätten ogillade den 4 maj åtalet i sin helhet eftersom man ansåg att gärningsbeskrivningarna (åklagarnas beskrivning av vilka brott man anser att den åtalade har begått) inte var tillräckligt preciserade. Själva utredningen om de påstådda brotten prövades inte.

Åklagarna överklagade domen, eftersom man menade att det inte var möjligt att precisera gärningsbeskrivningarna mer än vad man gjort. Svea hovrätt har i ett beslut den 17 oktober konstaterat att gärningsbeskrivningarna inte varit så oprecisa att åtalet ska ogillas av formella skäl. Istället ska tingsrätten pröva ärendet i sak.

- Det är glädjande att hovrätten anser att gärningsbeskrivningarna inte varit bristfälliga på det sätt som tingsrätten gjort gällande och att ärendet nu kan prövas i sak. Däremot är det förstås otillfredsställande att processen dragit ut så långt i tiden, i synnerhet med tanke på att målsäganden är ett barn, säger kammaråklagare Charlotte Ahlberg.

Tingsrättens målnummer: B 6036-15

Hovrättens målnummer: B 4871-16

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera