Åtal för grovt mutbrott

Fyra män åtalades i dag vid Stockholms tingsrätt för grovt mutbrott. Männen misstänkts ha gett och tagit emot mutor vid byggen av anstalter inom Kriminalvården. 

Den huvudmisstänkte, en tidigare fastighetschef på Kriminalvården, kom överens med en personlig bekant att denne genom sitt företag skulle få provisioner från Kriminalvårdens olika motparter, bl.a. en arkitektfirma, vid projektering av kriminalvårdsanstalter och häkten runt om i Sverige, bl.a. i Haparanda, Östersund och Kristianstad.

De provisioner som sedan har betalats ut har uppgått till mångmiljonbelopp som såväl fastighetschefen som dennes bekant dragit ekonomisk fördel av. De har bl.a. gjort långa och dyra utlandsresor tillsammans, även med sina respektive makar.

En del av pengarna har även gått till uppförandet av ett fritidshus inom Båstads kommun. Den f.d. fastighetschefen har styrt upphandlingen av projekteringstjänster så att ett par företag har gynnats, vilka då har betalat ut provisioner till den bekantes företag. Detta har kunnat ske genom att man helt har låtit bli att följa lagstiftningen om offentlig upphandling,  och i stället använt styrda ”direktupphandlingar”.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera