Åtal för människorov

Kammaråklagare Per-Erik Rinsell har i dag väckt åtal för människorov i ärendet där en 9-årig flicka i november spärrades in i en lägenhet i Göteborg. Den misstänkte mannen åtalas också för barnpornografibrott. 

– Mannen drog in flickan i sin lägenhet och höll henne inspärrad i 18 timmar. Hans avsikt när han drog in henne i bostaden var att skada henne, och därför är det fråga om människorov, säger kammaråklagare Per-Erik Rinsell.

Flickan var tidvis bunden och fick bland annat en näsduk knuten runt ansiktet. Mannen har också, enligt åtalet, hotat att skada eller döda henne. Flickan fick inga allvarligare fysiska skador, men har orsakats psykiska skador.

I mannens bostad hittades också 315 barnpornografiska bilder. Han åtalas därför för barnpornografibrott.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera