Åtal för omfattande dataintrång m.m.

Åklagare har i dag åtalat en man misstänkt för bland annat omfattande dataintrång i bland annat Polismyndighetens register PPA.

Mannen åtalas också för grovt bedrägeri genom dataintrång samt medhjälp till grovt bedrägeri genom dataintrång.

Genom dataintrången har han kommit åt personuppgifter via PPA, som bland annat har använts för att kunna begå omfattande grova bedrägerier. De konton som har använts tillhör i huvudsak myndighetsanställda, bl.a. personal på Åklagarmyndigheten och Domstolsverket. Mannen är sedan tidigare dömd för likartad brottslighet. Utredningen har hanteras av Säkerhetspolisen.

- Det är fråga om allvarlig och systemhotande brottslighet och handlar i grunden om tilltron till kreditsystemet och de system som hanterar medborgarnas personuppgifter, säger kammaråklagaren Mats Ljungqvist på Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Mats Ljungqvist

tillgänglig i dag 29 januari kl. 12.30-16.00

010-562 54 29

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera