Åtal i Norrköping för grova bedrägerier

Två personer som har utgett sig för att vara barnbarn till äldre personer, men som inte varit det, åtalas för totalt 51 brott, varav 16 fullbordade grova bedrägerier och 35 försök till grovt bedrägeri.  

Personerna har kommit över ca 400 000 kronor och guldföremål.  

Rättegången påbörjas den 14 december i Norrköpings tingsrätt och beräknas pågå i 13 dagar. Tingsrättens målnummer: B 1113-16

Kammaråklagare Anna Lander

010-562 58 76

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera