Åtal i Örebro för olovlig underrättelseverksamhet, så kallat flyktingspionage

En 44-årig man i Örebro har i dag åtalats för olovlig underrättelseverksamhet. 

Mannen är av burundisk härkomst och åtalas för att inhämtat uppgifter om personer från Rwanda, som är bosatta i Sverige.

Syftet har varit att sedan överlämna dessa uppgifter till regimen i Rwanda. Personerna ifråga, bl.a. journalister och författare, har en kritisk inställning till regimen och 44-åringen har fått i uppdrag av militär i Rwanda att skaffa fram uppgifter, bl.a.om politiska åsikter och telefonnummer.

Brottet ska enligt kammaråklagare Ronnie Jacobsson anses som grovt.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera