Åtal i Stockholm för flera grova brott

Idag torsdagen den 4 juli 2013 har åtal väckts vid Stockholms tingsrätt av kammaråklagare Carl Mellberg vid City åklagarkammare i ett ärende om bland annat grova narkotikabrott, grov urkundsförfalskning och grova vapenbrott. 

Brotten har begåtts under vintern 2013. Utredningen, som bl.a. inkluderat spaning och telefonavlyssning, har bedrivits av Citypolisens spaningsrotel. Sex personer sitter häktade i ärendet sedan februari och åtalet visar att delar av de tilltalade ägnat sig åt storskalig narkotikahantering. Beslag har gjorts av cirka 9 kilo amfetamin och ca 5 kilo cannabis. Delar av de tilltalade har hanterat vapen i form av pistol, k-pist, gevär och omfattande mängder ammunition. Tre av de tilltalade är vidare åtalade för att ha bedrivit en industriell produktion av identitetshandlingar och bankkort.

Åklagaren Carl Mellberg kommer att finnas tillgänglig för frågor under torsdagen den 4 juli mellan kl 13 och 15, tel 010-562 56 41.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera