Åtal väcks i vodkabilsärendet

Efter ett omfattande utredningsarbete väcktes på tisdagen åtal mot de fem personer som misstänks vara inblandade i olovlig försäljning av alkohol via så kallade vodkabilar. 

Det var i höstas som Citypolisen slog till mot ett nätverk som säljer olovlig sprit till ungdomar i Stockholmstrakten. Nätverket har systematiskt upparbetat en kundkrets främst bestående av ungdomar i åldern 13-19 år. Kundregistret består av cirka 7 000 telefonnummer.

Utredningsarbetet har varit omfattande och började med att Polisen fick in allt fler tips om att personer åkte runt i länet och sålde olovlig vodka till ungdomar. Polisen började spana på företeelsen och kunde konstatera att försäljningen skedde organiserat, regelbundet och i stor omfattning. Polisen fick ganska snabbt fram vilka telefonnummer som användes som beställningsnummer.

- När det gick upp för oss i utredningsgruppen med vilken omfattning denna försäljning bedrevs, ansökte vi om tillstånd hos tingsrätten för att få avlyssna och övervaka dessa beställningstelefoner, säger kammaråklagare Petra Götell vid City åklagarkammare i Stockholm.

Övervakningen började i juni förra året och tillsammans med spaning kunde man kartlägga nätverkets tillvägagångssätt. I slutet av oktober slog man till och grep fem personer som några dagar senare häktades på sannolika skäl misstänkta för olovlig försäljning av alkohol. Idag väcktes åtal mot samtliga.

- Fyra av personerna åtalas för olovlig försäljning av alkohol. Jag kommer yrka på att brottet är grovt eftersom försäljningen utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits yrkesmässigt, i större omfattning och varit inriktad mot ungdomar, säger Petra Götell.

Den femte gärningsmannen åtalas för olovligt innehav av alkohol. Förhandlingen väntas starta under vecka 10.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera