Åtal väckt i mordärende på gymnasieskola i Enskede gård

Åklagaren har i dag måndag den 9 april 2018 beslutat att väcka åtal mot en 17-årig pojke misstänkt för mord på en 17-årig elev vid Enskede gårds gymnasium den 13 december 2017. Den misstänkta pojken förnekar brott. 

Förundersökningen har letts av kammaråklagare Sara Engelmark på Söderorts åklagarkammare, Stockholm. Pojkens offentliga försvarare är advokat Sandra Danowsky.

Tidpunkt finns ännu inte utsatt för när huvudförhandlingen ska äga rum i Södertörns tingsrätt. Med hänsyn till den misstänkta pojkens ålder yrkas det att förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar.

Kontakt
Kammaråklagare Sara Engelmark finns tillgänglig per telefon för media i dag klockan 13-15 på tel. nr 010-562 56 21.
Målnummer B 17108-17, vid Södertörns tingsrätt, avdelning 2.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera