Åtal väckt mot fyra personer för omfattande dataintrång mot flera stora företag.

- Vid dataintrången har mycket stora datamängder från företag och myndigheter hämtats ut, bland annat omfattande personuppgifter inklusive personnummer till personer med skyddade personuppgifter. 

Det säger kammaråklagare Henrik Olin vid internationella åklagarkammaren Stockholm.

I samband med ett av dataintrången har även penningstransaktioner och försök till penningtransaktioner från en bank ägt rum. Åtalet omfattar därför även grovt bedrägeri, försök till grovt bedrägeri och medhjälp till försök till grovt bedrägeri.

Rättegång är planerad i slutet av maj.

Kammaråklagare Henrik Olin är tillgänglig för kommentarer efter klockan 14:30.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera