Avvaktan kring beslut om förundersökning

Riksenheten mot korruption har under helgen fått in ett antal anmälningar från allmänheten om fackförbundet Kommunals tillhandahållande av lägenhet till utrikesminister Margot Wallström.

Chefsåklagare Alf Johansson är ansvarig åklagare i ärendet.

– Jag kommer på sedvanligt vis att ta del av den information som finns tillgänglig och därefter fatta beslut om förundersökning ska inledas eller inte. Om det beslutet fattas i dag eller senare under veckan kan jag inte uttala mig om för närvarande, säger han.

Till dess finns ingen ytterligare information att lämna kring ärendet.

Presstjänsten

010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera