Begäran om offentlig försvarare inlämnad

Åklagaren har gjort en framställan om att personen som är anhållen misstänkt för förberedelse till terroristbrott ska förordnas en försvarare av tingsrätten.

Framställan är ställd till Stockholms tingsrätt.

Vice chefsåklagare Hans Ihrman på Riksenheten för säkerhetsmål har tagit över ärendet från åklagaren i beredskap och är därmed ny förundersökningsledare.

Det råder fortsatt förundersökningssekretess i ärendet – ingen ytterligare information kan därför lämnas för närvarande.

Tingsrättens målnummer: B 15193-15

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera