Begärd häktad för mord i Piteå

Den man som varit anhållen har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord i Piteå den 2 mars.

Åklagarens häktningsframställan har lämnats in till Luleå tingsrätt. Det är inte känt vid vilken tidpunkt häktningsförhandlingen kommer att äga rum, utan det beslutas av tingsrätten sannolikt på måndagens förmiddag.

Åklagaren kan inte lämna någon ytterligare information före häktningsförhandlingen.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera