Bevisuppgift inlämnad i resningsärende

Åklagare har i dag lämnat in ny bevisuppgift till hovrätten i ett ärende där en man dömdes för mord i Solna år 2009. Högsta domstolen beviljade resning i mars i år.

Åklagaren motsätter sig den dömda personens ändringsyrkanden, vilket innebär att avsikten är att låta rätten pröva ärendet på nytt.

 Bevisuppgiften består i samma bevisning som tidigare förebringats i tings- och hovrätt, men jag har kompletterat den bland annat med en ny rekonstruktion av händelsen samt nya förhör med rättsläkare och ytterligare vittnen, säger kammaråklagare Ida Arnell.

Förutom bevisuppgift har i dag det kompletterande förundersökningsprotokollet lämnats in till domstolen.

Ärendet kommer att tas upp till ny prövning i hovrätten.

Målnummer i Svea hovrätt: B 2860-18.

Kontakt
Ida Arnell är tillgänglig för media per telefon, 010-562 73 58 i dag, måndag klockan 13-14.

Åklagaren kommer inte kunna kommentera handläggningen under den nya huvudförhandlingens gång förrän den sista förhandlingsdagen avslutats.

Pressmeddelande vid Högsta domstolens beslut 2018-03-21
Pressmeddelande vid riksåklagarens förklaring till Högsta domstolen 2018-01-12

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera