Dom i arbetsmiljömål

I dag klockan 14 meddelade Hovrätten för övre Norrland dom i ett mål om arbetsmiljöbrott där en man avled och flera skadades på en anläggning i Luleå. Hovrätten fastställer tingsrättens fällande dom.

– Jag är nöjd med domen som grundar sig på en bra tingsrättsdom. Det viktiga för mig är att arbetstagarna bedömdes som inhyrd arbetskraft, inte entreprenörer, säger kammaråklagare Stig Andersson.

Hovrättens pressmeddelande.

Åklagaren är tillgänglig för kommentarer per telefon från 14.30 idag, tel. 010-562 64 60.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera