Dom i ärende om folkmord och grovt folkrättsbrott

I dag meddelar Stockholms tingsrätt dom i ett ärende där en man åtalats för folkmord och grovt folkrättsbrott i Rwanda 1994. Åklagarna finns tillgängliga för frågor från media.

Mannen åtalades den 6 september 2017 för att ha begått folkmord genom mord, försök till mord, grov våldtäkt och människorov mot den etniska gruppen tutsi i Rwanda. Han åtalades också för grovt folkrättsbrott för överträdelser av bland annat Gènevekonventionen.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 13688-16.

Kontakt

Åklagarna i målet finns tillgängliga i dag onsdag den 27 juni klockan 13-14.

Kammaråklagare Kristina Lindhoff Carleson, 010-562 54 31.

Kammaråklagare Hanna Lemoine, 010-562 50 06.

Pressmeddelande vid åtal.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera