Dom i mål om djurvårdares död i Kolmården

På onsdag den 21 december klockan 14 meddelar Norrköpings tingsrätt dom i målet där en djurvårdare dödades av vargar 2012. Den zoologiska chefen på Kolmårdens djurpark är åtalad för arbetsmiljöbrott, innefattande vållande till annans död, grovt brott. Åklagaren har också yrkat om en företagsbot om 4 miljoner kronor mot Kolmårdens Djurpark AB. Åklagarna är tillgängliga för media i samband med domen. 

Åklagarna kommer att kunna kommentera tingsrättens domslut. Domskälen, det vill säga motiveringen till domen, kommer åklagarna kunna kommentera i ett senare skede när de haft möjlighet att läsa igenom och analysera hela domen.

Kontakt:

Åklagarna finns tillgängliga per telefon klockan 14.30 – 15.30 på onsdag 21 december.

Jan Olof Andersson, kammaråklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål 010-562 59 77

Linda Schön, kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping 010-562 59 71

Norrköpngs tingsrätt målnummer B-442-15

Läs mer om vad företagsbot är

Presstjänsten
010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera