Dom meddelas i ärende om olovlig underrättelseverksamhet

Södertörns tingsrätt meddelar dom i dag fredag den 15 juni klockan 11 i ett ärende där en man åtalades för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Åklagaren kommer att vara tillgänglig för media.

Mannen åtalades för att på uppdrag av den kinesiska underrättelsetjänsten olovligen ha samlat in uppgifter och underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige. Han ska sedan ha lämnat uppgifterna vidare till en underrättelseofficer.

Målnummer i Södertörns tingsrätt: B 2778-17

Pressmeddelande vid åtal.

Kontakt

Kammaråklagare Mats Ljungqvist är tillgänglig för media per telefon klockan 11.30-14.00 i dag fredag, 010-562 53 85.

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera