Dom meddelas i mål om allmänfarlig ödeläggelse m.m

I morgon, fredag den 7 juli klockan 11, meddelar Göteborgs tingsrätt dom i ett uppmärksammat mål om allmänfarlig ödeläggelse m.m. Åklagaren finns tillgänglig på telefon för att kommentera domen.

Målnummer Göteborgs tingsrätt: B 618-17

Kontakt:
Kammaråklagare Mats Ljungqvist, Riksenheten för säkerhetsmål, är tillgänglig för media på telefon fredag den 7 juli klockan 13–14, 010-562 54 29.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera