Dom meddelas i terroristbrottärende på Drottninggatan

Torsdag den 7 juni klockan 13 meddelar Stockholms tingsrätt dom i ärendet där en man är åtalad misstänkt för terroristbrott på Drottninggatan den 7 april 2017. Åklagaren finns tillgänglig per telefon för att kortfattat kunna kommentera domen den 7 juni.

Stockholms tingsrätt B 4708-17

Kontakt

Vice chefsåklagare Hans Ihrman finns tillgänglig per telefon klockan 14-15 torsdag 7 juni, 010-562 53 95.

Media som vill ha en mer fördjupad analys av domen kan få det på tisdag den 12 juni, då Hans Ihrman finns tillgänglig för media. Kontakta i så fall presstjänsten 010-562 50 20, kommunikation@aklagare.se senast fredag 8 juni klockan 11 för att boka en tid.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera