Ecuador begär förnyad förfrågan om förhör med Assange

Ecuadors riksåklagare har i ett svar, på formella grunder, avvisat åklagarens begäran om att förhöra Assange i London, eftersom den hänvisar till den begäran som sändes den 29 maj 2015.

I skrivelsen upplyser riksåklagaren också att Ecuador kommer att utföra utredningsåtgärderna och begär därför bland annat en lista på de frågor som den svenska åklagaren vill att den ecuadorianska åklagaren ställer.

– Vi överväger nu om det påverkar möjligheterna att genomföra utredningsåtgärderna och om vi i så fall ska skicka en förnyad ansökan, säger överåklagare Marianne ny.

Presstjänsten

010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera