En anhållen i mordärende i Sandviken

En person har anhållits skäligen misstänkt för medhjälp till mord. Mordet skedde på Skolgatan i Sandviken måndag den 26 februari.

- Utredningen fortskrider och vi genomför bland annat vittnesförhör och tekniska undersökningar. Den anhållna personen ska förhöras, säger förundersökningsledare Peter Helsing.

En annan person har tidigare varit anhållen, också skäligen misstänkt för medhjälp till mord. Den personen släpptes på fri fot eftersom åklagaren bedömde att det inte fanns tillräckliga skäl till häktning.

Senast söndag den 11 mars klockan 12 ska åklagaren ta ställning till om den nu anhållna personen ska begäras häktad eller inte.

För att inte riskera att skada utredningen kan åklagaren för närvarande inte lämna någon ytterligare information om ärendet. När det finns mer information kommer den att kommuniceras.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera