En gripen efter attacker mot Swedbank och Nordea

Under oktober har ett flertal ddos-attacker genomförts mot Swedbank och Nordea. Under onsdagen har en husrannsakan genomförts i Växjö av Nationellt It-brottscentrum i samverkan med nationella utredningsenheten vid Nationella Operativa avdelningen samt lokala resurser i region Syd. En person som har varit anhållen in sin utevaro greps i samband med husrannsakan.

Ett flertal beslag har gjorts.

- Den gripne personen är misstänkt för grovt dataintrång samt försök till utpressning. Jag bedömer att det är fråga om systemhotande brottslighet, säger förundersökningsledaren kammaråklagare Mats Ljungqvist vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. Men hänsyn till förundersökningssekretessen kan ytterligare uppgifter inte lämnas för närvarande.

Kontakt

Kammaråklagare Mats Ljungqvist 010-562 54 29 vid Internationella åklagarkammaren Stockholm

Presstjänsten
010-562 50 20

Taggar:

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera