En person anhållen misstänkt för brott mot finansieringslagen

En person anhölls på måndagsmorgonen på sannolika skäl misstänkt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. 

I samma ärende sitter sedan den 3 maj tre personer häktade. Två av dem är på sannolika skäl misstänkta för föreberedelse till terroristbrott, medan den tredje är på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till terroristbrott samt brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Fortsatta förhör kommer att hållas med de misstänkta och vittnen samtidigt som analyser görs av beslag.

Några ytterligare upplysningar kan inte åklagaren lämna i nuläget.

Målnummer vid Solna tingsrätt: B 3678-18


Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera