En person omhäktad misstänkt för förberedelse till terroristbrott m.m.

Tingsrätten har beslutat att häkta en person såsom på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till terroristbrott samt för vissa nya brott.

 Tingsrätten har delat min uppfattning om bevisläget för de brottsrubriceringar vi gjort gällande. Utredningen fortsätter nu med fortsatta förhör och genomgång av de beslag som gjorts, säger chefsåklagare Per Lindqvist.

Förutom misstanken på sannolika skäl för förberedelse till terroristbrott häktas personen som misstänkt för brott mot lagen om finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, under tiden 27 februari till april 2018.

Åtal ska vara väckt senast 17 maj.

På grund av förundersökningssekretess kan inte mer information om utredningen lämnas.

Målnummer vid Solna tingsrätt: B 3678-18

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera