Förlängd åtalstid begärd för förberedelse till terroristbrott

Åklagaren har lämnat in en begäran om förlängd åtalstid i ärendet där tre personer är häktade på sannolika skäl misstänkta för bland annat förberedelse till terroristbrott. Åklagaren har ingen möjlighet att svara på frågor från media.

Förlängning är begärd till den 31 maj 2018.

 Med anledning av förundersökningssekretess och att domstolen har fattat beslut om yppandeförbud är jag förhindrad att kommentera ärendet eller lämna ytterligare information, säger chefsåklagare Per Lindqvist.

Omhäktningsförhandlingar beträffande två av de häktade hålls i morgon eftermiddag 17 maj 2018. Beträffande den tredje häktade har domstolen ännu inte fattat beslut när omhäktningsförhandling ska hållas.  

Målnummer vid Solna tingsrätt: B 3678-18.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera