Förlängd åtalstid begärd i ärende med läkare

Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Åklagaren är tillgänglig efter häktningsförhandlingen.

Åklagaren har begärt förlängning till den 22 mars 2018. Mannen begärs också häktad för ytterligare brott, bland annat flera sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott.

Häktningsförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt i dag torsdag den 8 mars klockan 14. Efter förhandlingen är kammaråklagare Ann Lidén tillgänglig på telefon, 010-562 57 93, klockan 15.15–16.00.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera