Förlängd åtalstid begärd i ärende med läkare

Åklagare har lämnat in begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en man är häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott.

Åklagaren har begärt förlängning till den 8 mars 2018. Utredningen fortskrider och styrkan i de aktuella misstankarna har inte förändrats. Det råder förundersökningssekretess i ärendet.

Åklagaren har i nuläget inte några nya uppgifter att lämna i ärendet utöver det som har kommunicerats tidigare.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera