Förlängd åtalstid och fler brottsmisstankar i läkarärende

Åklagaren har lämnat in ytterligare en begäran om förlängd åtalstid i ärendet där en läkare är häktad på sannolika skäl misstänkt för bland annat sexuella övergrepp mot barn och barnpornografibrott. Kammaråklagare Ann Lidén kommer att vara tillgänglig för media efter häktningsförhandlingen.

Åklagaren har begärt förlängning till den 16 maj 2018.

– Jag har i dag också begärt honom häktad för ytterligare misstankar som rör grovt sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande i Skövde och i Stockholm. Det kan inte uteslutas att ytterligare brottsmisstankar kan bli aktuella längre fram. Utredningen är mycket omfattande och tar därför tid, säger kammaråklagare Ann Lidén.

Häktningsförhandlingen äger rum i Stockholms tingsrätt klockan 14 i dag den 3 maj.

Åklagaren är tillgänglig för frågor från media klockan 15.15-16.00 på telefon 010-562 57 93.

Målnummer i Stockholms tingsrätt: B 17003-17.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera