Förundersökning för terroristbrott inledd

Åklagare på Riksenheten för säkerhetsmål har i dag inlett en förundersökning för terroristbrott.

Ärendet rör två svenska medborgare som ska ha dödats i Irak i år. En avrättningsfilm publicerades nyligen på internet av en terrororganisation.

Efter den rättsliga bedömning som har gjorts konstateras att det kan röra sig om terroristbrott och åklagare i Sverige har därför i dag inlett en förundersökning för terroristbrott. Förundersökningen leds av åklagare från Riksenheten för säkerhetsmål med biträde av Säkerhetspolisen.

Ärendet har sådan karaktär att ytterligare kommentarer om utredningsåtgärder för närvarande inte kan lämnas.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera