Förundersökning i våldtäktsärende nedlagd

Åklagaren har beslutat att lägga ned förundersökningen där en polisman var anmäld för våldtäkt på en kvinna. Det går inte att bevisa att polismannen gjort sig skyldig till brott. Åklagaren finns tillgänglig för media i eftermiddag.

Sedan den misstänkta våldtäkten anmäldes den 19 februari 2018 har polis och åklagare vidtagit ett stort antal utredningsåtgärder.

- Brottsplatsundersökning är genomförd, en rättsmedicinsk kroppsundersökning av målsäganden och misstänkt har gjorts och vi har inhämtat sakkunnigutlåtande från Nationellt forensiskt centrum avseende biologiska spår. Dessutom har flera personer hörts. Ord står mot ord om vad som hände vid tillfället och i avsaknad av tillräcklig stödbevisning kan inte en fällande dom förväntas. Jag har därför beslutat att lägga ned förundersökningen, säger chefsåklagare Elisabeth Brandt vid Särskilda åklagarkammaren.

Kontakt

Chefsåklagare Elisabeth Brandt är tillgänglig för media per telefon i dag torsdag 31 maj 15-16, 010-562 55 94.

Presstjänsten
010-562 50 20

Om oss

Åklagaren utgör en viktig länk i rättskedjan – polis, åklagare, domstol och kriminalvård. Det är åklagaren som inom lagens ram avgör om åtal ska väckas. Det är också åklagaren som leder förundersökningen och för statens talan i domstolen. Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och människors trygghet ökar genom att se till att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Målet är att kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningar och processföring ökar.

Prenumerera